WIE STRIJDT TEGEN FGM?

De organisaties die genitale mutilatie bij vrouwen bestrijden ziet u aan de rechterkant. Klik op de logo’s om meer te weten te komen over het werk dat gedaan wordt door STOP FGM NOW! partners en om hen te helpen.

Een einde stellen aan een onrechtvaardigheid die al meer dan 5.000 jaar bestaat vereist een enorme gedragsverandering. Genitale mutilatie bij vrouwen is een diepgeworteld thema dat niet gestopt kan worden door wettelijke voorschriften, maar door de mensen zelf. Daarom heeft de alliantie tegen FGM dringend uw hulp nodig voor verschillende projecten.

Het belangrijkste werk ter plaatse bestaat erin om de bevolking op te voeden door plaatselijke autoriteiten in dit proces te betrekken - dorpshoofden, imams, fetisch priesters of leraars - en door vroegere boosdoeners in het proces te integreren. Het is ook belangrijk om besnijders een klein loon te geven om in een nieuw beroep te kunnen starten. Andere projecten helpen door de meisjes en vrouwen die in behandeling zijn direct te ondersteunen: dit kan basisonderwijs zijn, vooral voor jongere meisjes, samen met de overeenkomst dat deze meisjes niet besneden zullen worden. In veel gevallen wordt ook medische hulp verstrekt.

In Duitsland is het werk voornamelijk georiënteerd op immigranten en hun families, maar ook op artsen, psychologen en sociale werkers. FGM moet zijn taboestatus verliezen om een sterkere stem te geven aan de mensen die geloven in het onverhandelbare recht van elke vrouw op lichamelijke en emotionele integrititeit. In de praktijk: jonge mensen gaan naar een hulpkliniek indien zij weten dat hun familie van plan is om de jongere zussen te laten besnijden.

Er zijn al enkele successen geweest. In bepaalde gebieden, na jaren werk, is een einde van FGM aangekondigd. Maar er is nog altijd veel te doen. De dringende noodzaak voor uw hulp is voelbaar: in Somalia is de basisstructuur van een moeder-kind kliniek gebouwd, maar er zijn onvoldoende fondsen om het in te richten en aan de gang te krijgen. Elders is geld nodig voor vliegtuigtickets voor artsen en specialisten die de organisaties ter plaatse verschillende keren per jaar bezoeken en helpen. En op nóg een andere plaats heeft een adviescenter dringend help nodig aangezien er zo’n grote vraag naar advies is.

Kom meer te weten over de organisaties en help ze rechtstreeks, gewoon door op de link in kwestie te klikken.